Hofigal

S.C. HOFIGAL EXPORT IMPORT S.A. s-a dezvoltat an de an, reusind sa devina si sa se mentina ca o companie serioasa, respectata, castigand un binemeritat renume in domeniu fabricarii produselor naturale. Produsele Hofigal includ tot ce natura are mai bun de oferit!

Calitatea si siguranta produselor Hofigal este demonstrata prin increderea si fidelizarea, an de an de noi clienti-consumatori permanenti de produse Hofigal, de-a lungul a 20 ani de activitate continua. Compania este intr-un permanent proces de imbunatatire prin studii si cercetari laborioase de noi asocieri optime a componentelor naturale, ofera intotdeauna produse naturale de calitate, sigure, fabricate in respect pentru mediu si realizate cu un personal sanatos, care corespund in totalitate legislatiei internationale pe aceste domenii.

Vezi Lista Produselor pe Farmacie.MD

  • dacă aveți o propunere sau o întrebare
  • Partenerul companiei Becor Farm.

S.C. HOFIGAL EXPORT IMPORT S.A. este o companie cu management integrat - calitate, mediu, siguranta alimentului, sanatatea si securitatea ocupationala.

Dovada, o constituie recertificarile pe domeniile mentionate conform ultimelor standarde in vigoare cu companii de renume international- Agentia Nationala a Medicamentului si TUV Thuringen din Germania:

  • Autorizatia de Fabricatie;
  • Certificatele privind:
  • Conformitatea cu Buna Practica de Fabricatie;
  • Sistemul de Management al Calitatii-ISO 9001:2008;
  • Sistemul de Management de Mediu- ISO 14001:2004;
  • Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale-BS OHSAS 18001:2007;
  • Sistemul de Management al Sigurantei Alimentului -ISO 22000:2005.

Mai mult, SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA este PRIMA companie romaneasca cu domeniul de activitate- posesoare a celui de-al 2-lea Certificat IFS (International Food Standard ) versiunea a 5-a:2007 - cel mai inalt nivel

Misiunea organizatiei

Produse naturale de cea mai inalta calitate pentru toate categoriile de clienti.

Echipa manageriala

Este reprezentata de tineri specialisti, cu un bogat bagaj de cunostinte si totodata de persoane cu experienta in domeniul farmaceutic, medical, chimico-biologic, inginerie.

Istoric

S.C. Hofigal Export Import S.A. avand ca obiect de activitate fabricarea de produse naturale, prin valorificarea complexa a plantelor medicinale si aromate obtinute din culturi proprii, realizate in conditii ecologice, a fost infiintata in anul 1990, cu capital integral romanesc.
An de an firma a cunoscut o evolutie continua, atat in ceea ce priveste tehnologizarea fluxurilor de productie si a laboratoarelor de analize fizico-chimice si microbiologice cu echipamente moderne si personal calificat, cat si in ceea ce priveste cresterea productivitatii si diversificarea gamei de produse.
Un rol determinant in dezvoltarea firmei l-a avut colaborarea fructuoasa a unui colectiv de oameni de o valoare deosebita, cu experienta in domeniul cercetarii si productiei, care, utilizand plante specifice conditiilor pedoclimatice din tara , au obtinut produse noi, originale, dupa tehnologii proprii, brevetate in tara si premiate la targuri internationale.

Prevederi privind protectia mediului

S.C. HOFIGAL EXPORT-IMPORT S.A respecta legislatia in domeniul protectiei mediului, conform Autorizatiei de Mediu Nr. 568 din 18.11.2009, valabila pana la 18.11.2014. In acest sens, se monitorizeaza atat factorii de mediu, cat si modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor, dupa cum urmeaza:

I. Monitorizarea mediului

Se monitorizeaza indicatorii de calitate a apelor evacuate (uzate): temperatura, pH, materii in suspensie, consumul chimic de oxigen (CCO-Cr), CBO5, substante extractibile cu solventi organici, detergenti sintetici biodegradabili, azot amoniacal, fosfor total, sulfati, clouri, azot total (conform Rapoartelor de incercare emise lunar de o societate acreditata RENAR, valorile acestor indicatori s-au situat sub valorile limita admisibile);

Se monitorizeaza indicatorii de calitate a aerului- emisiile din procesele de combustie: pulberi, SO2, NO2, CO si emisiile din procesele tehnologice: pulberi totale si substante organice volatile exprimate in Ctotal. Analizand rezultatele masurarilor de emisii in atmosfera (conform Rapoartelor de Incercare emise de o societate acreditata RENAR), comparativ cu limitarile din Ordinul MAPPM nr. 462/93 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare si Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, s-a constatat ca, valorile tuturor poluantilor s-au situat sub Pragurile de Alerta si Pragurile de Interventie;

II. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor

Este implementat un sistem de colectare selectiva a deseurilor, fiecare sectie de productie si activitate auxiliara fiind dotata cu containere adecvate pentru depozitarea deseurilor. Deseurile reciclabile sunt valorificate prin contract, cu operatori economici autorizati.

Obiectele de proprietate industriala aflate in portofoliul S.C. Hofigal export import S.A.

Preocupata pentru dezvoltarea si largirea gamei de produse, S.C. HOFIGAL EXPORT IMPORT S.A. a realizat prin programele de cercetare proprii noi tehnologii de fabricatie care s-au concretizat in lansarea pe piata a noi produse sub forma de suplimente alimentare.

Deoarece asocierea diferitelor plante in diferite concentratii a reprezentat o noutate, tehnologiile si produsele rezultate in urma aplicarii lor, au fost constituite in cereri de brevet de inventie la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. in prezent, in portofoliul de brevete al societatii exista un numar de 110 brevete de inventie si cereri de inventie.

Prin politica dusa de firma in domeniul proprietatii industriale s-au creat si marci de produse, care sa permita consumatorilor sa identifice un produs, astfel incat sa-l poata distinge de alte produse identice sau similare furnizate de catre companii concurente. Consumatorul trebuie sa poata distinge cu usurinta produsele utile.

Marca joaca un rol cardinal in strategiile de de marketing ale companiilor, contribuind la definirea imaginii si a reputatiei produselor in perceptia consumatorilor.

Imaginea si reputatia unei companii genereaza incredere in randul clientelei locale si pentru cresterea prestigiului companiei.

Consumatorii dezvolta deseori un atasament emotional pentru anumite marci, pe baza unui set de calitati dorite sau de trasaturi regasite in produsele care poarta marca respectiva, in concordanta cu adaptarea propriului organism.

Marca "HOFIGAL", cu o vechime de peste 20 ani tinde sa devina o marca notorie in Romania si nu numai.
In Republica Moldova produsele Hofigal sint de 3 ani.